• Zwroty i reklamacje

Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgłoszenia odstąpienia od umowy lub reklamacji można dokonać za pośrednictwem e-mail.

Należy pamiętać o wpisaniu w tytule wiadomości numeru zamówienia, którego sprawa dotyczy.